Het Team

KB de 2Sprong wordt onder andere mogelijk gemaakt door het KB-team. Het KB-team is verantwoordelijk voor het organiseren van de zaterdagavonden, de KB-kampen, en alles wat daarbij komt kijken. Het KB-team bestaat uit ongeveer zeven teamleden die elk een eigen functie hebben, of verantwoordelijk zijn voor een commissie. Het KB-team bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, en teamleden die verantwoordelijk zijn voor de programmacommissie, publiciteit commissie, barcommissie en een commissie voor de financiële acties en decoratie van de zaal.

De commissies bestaan naast een teamlid uit enkele bezoekers van de KB.